top of page

SEURAN AVUSTUKSET JÄSENILLE JA YHTEISTYÖTALLEILLE

Tutustu toimintaohjeeseen ja sen jälkeen lataa lomake, täydennä, tallenna, lähetä sähköpostin liitetiedostona.

 

KILPAILUAVUSTUSLOMAKE (liite 1)

 

TOIMINTA-AVUSTUSLOMAKE YHTEISTYÖTALLEILLE (liite 2)

 

 

TOIMINTAOHJE KILPAILU-, KOULUTUS- JA TOIMINTA-AVUSTUSMAKSUA VARTEN

                                                         

1 Yleistä

 

Kanta-Hämeen Ratsastajat ry:n (K-HR) tarkoituksena on tukea hevosurheilua harraste-, kuntoilu- ja kilpailutarkoituksessa seuran toiminta-alueella. Yhtenä tukemismuotona on taloudellinen avustus. Tällaiseksi avustukseksi voidaan katsoa esimerkiksi se, että seura osallistuu tietyllä osuudella kilpailulupien tai toimihenkilömaksujen maksamiseen tai erillisen rahastipendin tai muun palkkion myöntämiseen.

 

K-HR pyrkii toiminnallaan kerryttämään taloudellisen avustuksen määrää. Seuran johtokunta budjetoi vuotuiseen avustukseen tietyn suuruisen rahamäärän.  Budjetoitu raha jaetaan kohdissa 2-6 esitettyjen kriteerien mukaisesti seuran kilpailijoiden (kaikki lajit), harrastajien, toimihenkilöiden sekä talkoolaisten kesken. Lisäksi seuran johtokunta on oikeutettu saamaan palkkion seuran hallintoasioiden hoidosta sekä toiminnan kehittämisestä ja sen ylläpitämisestä.

 

Tässä ohjeessa kuvataan käytäntö sille, millä edellytyksillä seuran jäsenen on mahdollista saada taloudellista avustusta ja miten seuralta sitä anotaan.

 

 

2 Kilpailutoiminta

 

2.1 Avustukset seura- ja aluetason kilpailijoille

Kaikki ne K-HR jäsenmaksunsa maksaneet ja K-HR-seuraa hakuvuonna kilpailuissa edustavat jäsenet, jotka suorittavat kolme hyväksyttyä tulosta seura- ja/tai aluekilpailuista, ovat oikeutettuja avustukseen. Avustus on ratsastajakohtainen eli oikeuttaa yhteen avustukseen, vaikka hyväksyttyjä tuloksia olisi esim. kuusi tai enemmän. Avustuksen perusteeksi olevat kolme hyväksyttyä tulosta voi kuitenkin olla saavutettu eri hevosilla.

Kilpailijan tulee toimittaa seuran johtokunnalle liitteen 1 mukainen täytetty lomake johtokunnan päättämään määräaikaan mennessä (31.10.). Avustuksen suuruus on yhtä suuri kaikille hakuehdon täyttäneille jäsenille riippumatta kilpailumenestyksestä. Tavoite avustuksen suuruudelle on kilpailulupaa vastaava summa. Johtokunta päättää vuosittain avustuksen suuruuden. Mikäli jäsen hakee tässä kohdassa 2.1. olevaa avustusta, hän ei voi hakea kohdan 2.2. avustusta samana vuonna.

2.2. Avustukset kansallisen tason kilpailijoille

Kaikki ne K-HR jäsenmaksunsa maksaneet ja K-HR-seuraa hakuvuonna kilpailuissa edustavat jäsenet, jotka suorittavat neljä hyväksyttyä tulosta kansallisen tason kilpailuista, ovat oikeutettuja avustukseen. Avustus on ratsastajakohtainen eli oikeuttaa yhteen avustukseen, vaikka hyväksyttyjä tuloksia olisi kahdeksan tai enemmän. Avustuksen perusteeksi olevat neljä hyväksyttyä tulosta voi kuitenkin olla saavutettu eri hevosilla.

Kilpailijan tulee toimittaa seuran johtokunnalle liitteen 1 mukainen täytetty lomake johtokunnan päättämään määräaikaan mennessä (31.10.). Avustuksen suuruus on yhtä suuri kaikille hakuehdon täyttäneille jäsenille riippumatta kilpailumenestyksestä. Tavoite avustuksen suuruudelle on kilpailulupaa vastaava summa. Johtokunta päättää vuosittain avustuksen suuruuden.

Mikäli jäsen hakee tässä kohdassa 2.2. olevaa avustusta, hän ei voi hakea kohdan 2.1. avustusta samana vuonna.

2.3 Stipendi

K-HR voi myös jakaa stipendejä kilpailijoille, mikäli kilpailija on sijoittunut mm. henkilökohtaisesti SRL:n hyväksymien sarjakilpailuiden finaalissa, aluemestaruuksissa (myös joukkue), Suomen mestaruuksissa (myös joukkue), kasvattajakilpailuissa tai kansainvälisissä kilpailuissa. Kilpailijan tulee toimittaa seuran johtokunnalle liitteen 1 mukainen täytetty lomake johtokunnan päättämään määräaikaan mennessä (31.10.).

K-HR:n johtokunta päättää mahdollisen vuotuisen stipendin määrärahan suuruudesta ja sen jakamisesta. Stipendin jakoon ei vaikuta kohtien 2.1 ja 2.2. olevat avustukset. Stipendin voi saada useampi jäsen, mutta vain yhden stipendin per jäsen. Mikäli jäsen tekee useamman stipendihakemuksen, päättää johtokunta, mistä hakemuksesta stipendi myönnetään. 

2.4 Henkilökohtaiset ja joukkuemestaruudet

Mikäli K-HR:llä on lähettää aluejoukkue- tai Suomen mestaruusjoukkuekilpailuihin edustusjoukkue, maksaa K-HR kilpailuosallistumismaksun joukkueen puolesta.

3 K-HR yhteistyötalli

 

K-HR yhteistyötallien on mahdollista saada seuratoimintaan tukea, mikäli se on järjestänyt seuran jäsenille harrastus- tai koulutustoimintaa. Avustuksen piiriin kuuluvaksi toiminnaksi luetaan mm. SRL:n merkkisuoritustapahtumat sekä muu hevos- ja ratsastustaitoon liittyvä koulutustilaisuus. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa K-HR:n jäsenien osallistumislukumäärä, jonka tulisi olla vähintään 5 henkilöä.

 

Avustusta haetaan liitteen 2 mukaisella täytetyllä lomakkeella vasta tilaisuuden jälkeen. Täytetty lomake palautetaan seuran johtokunnalle kyseisen toimintakauden lokakuun 31. päivään mennessä. Johtokunta päättää tuen suuruudesta.

Yhteistyötalliyrittäjän on mahdollista hakea toimintavuoden aikana avustusta yhteen omaan ammatilliseen koulutukseen enintään 100 € arvosta. Avustus myönnetään matkalaskun perusteella, jossa kuvattu yksityiskohtaisesti matka-ja osallistumiskulut.

 

4 Johtokunnan toiminta

 

K-HR:n johtokunnan jokainen jäsen tekee vapaaehtoistyötä seuran toiminnan ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi. Tämän työn johdosta johtokunta on oikeutettu seuraaviin palkkioihin: seuran jäsenmaksu, johtokunnan kokousten yhteydessä mahdollinen lounashintainen ruokailu ravintolassa ja matkakulut SRL:n järjestämiin seura-asioiden koulutuksiin tai kokouksiin.

 

5 Toimihenkilökoulutustoiminta

 

K-HR:n tavoitteena on, että sen jäsenistöstä löytyisi toimihenkilöt seuran omiin kilpailuihin sekä valmentajia järjestämään mahdollisia valmennustilaisuuksia. Toimihenkilölisenssi edellyttää hyväksytyn koulutusohjelman suorittamista SRL:n sääntöjen mukaisesti. Seuralta voi anoa avustusta kurssimaksuun kurssin suorittamisen jälkeen. Avustuksen myöntämisen yhteydessä seuran toimihenkilöltä odotetaan vapaaehtoista panosta seuran omissa kilpailuissa tai valmennustilaisuuksissa.

 

Avustusta anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka palautetaan seuran johtokunnalle kyseisen toimintakauden lokakuun 31. päivään mennessä. Hakemuksessa tulee olla kuvattuna yksityiskohtaisesti käyty koulutus (mm. aihe, paikka, aika, kouluttaja) ja kuitti suoritetusta maksusta.

 

6 Talkootoiminta

 

K-HR:n tavoitteena on saada innostunutta talkooväkeä seuran järjestämiin kilpailuihin tai muuhun toimintaan. Talkoolainen voi olla myös muun seuran jäsen, jos omasta seurasta ei löydy vapaaehtoisia riittävästi. Talkooväkeä haetaan mm. seuran nettisivujen ja Facebookin sekä jäsentiedotteiden avulla.

 

K-HR:llä ei ole käytössä erillistä talkoopisteytysjärjestelmää eikä sillä ole ”tunti tuntia vastaan” olevaa talkookorvauskäytäntöä. K-HR:n tavoitteena on, että mahdollisimman moni jäsen olisi mukana auttamassa vapaaehtoisesti yhteisissä tapahtumissa ja kilpailuissa.

 

Talkoolaisten muistaminen ja kiitos tehdystä työstä pyritään osoittamaan. Käytössä ovat mm. Vuoden talkoolainen- tittelin myöntäminen lahjakortin kera, toimihenkilövaatteen hankkiminen mm. kilpailuissa toimiville talkoolaisille, mahdollisten talkoolaisten retkien tai muiden tapahtumien järjestäminen. Seuran johtokunta päättää mahdollisesta talkootoimintapalkkiosta.

 

7 Maksatus

 

Kaikki hakemukset käsitellään johtokunnan joulukuun kokouksessa ja vahvistetaan avustusten saajat ja maksettavat summat. Maksatus suoritetaan kyseisen kilpailukauden vuoden loppuun mennessä.

 

 

KANTA-HÄMEEN RATSASTAJAT RY

Johtokunta

bottom of page