SEURAN AVUSTUKSET JÄSENILLE JA YHTEISTYÖTALLEILLE

Tutustu toimintaohjeeseen ja sen jälkeen lataa lomake, täydennä, tallenna, lähetä sähköpostin liitetiedostona.

 

KILPAILUAVUSTUSLOMAKE

 

TOIMINTA-AVUSTUSLOMAKE YHTEISTYÖTALLEILLE

 

 

TOIMINTAOHJE KILPAILU-, KOULUTUS- JA TOIMINTA-AVUSTUSMAKSUA VARTEN

                                                         

1 Yleistä

 

Kanta-Hämeen Ratsastajat ry:n (K-HR) tarkoituksena on tukea hevosurheilua harraste-, kuntoilu- ja kilpailutarkoituksessa seuran toiminta-alueella. Yhtenä tukemismuotona on taloudellinen avustus. Tällaiseksi avustukseksi voidaan katsoa esimerkiksi se, että seura osallistuu tietyllä osuudella kilpailulupien tai toimihenkilömaksujen maksamiseen tai erillisen rahastipendin tai muun palkkion myöntämiseen.

 

K-HR pyrkii toiminnallaan kerryttämään taloudellisen avustuksen määrää. Seuran johtokunta budjetoi vuotuiseen avustukseen tietyn suuruisen rahamäärän (tavoitteena 500 €/vuosi).  Budjetoitu raha jaetaan tasapuolisesti seuran kilpailijoiden (kaikki lajit), harrastelijoiden (mukaan lukien nuoriso), toimihenkilöiden sekä talkoolaisten kesken. Huomattakoon, että avustuksen suuruus yksittäisen henkilön osalta ei voi ylittää sataa euroa. Lisäksi seuran johtokunta on oikeutettu saamaan palkkion seuran hallintoasioiden hoidosta sekä toiminnan kehittämisestä ja sen ylläpitämisestä.

 

Tässä ohjeessa kuvataan käytäntö sille, millä edellytyksillä seuran jäsenen on mahdollista saada taloudellista avustusta ja miten seuralta sitä anotaan.

 

 

2 Kilpailutoiminta

 

2.1 Avustus

Kaikki seuran kilpailevat jäsenet, jotka maksavat kilpailuluvan ja osallistuvat vähintään yhteen seura- tai korkeamman tason kilpailuun kilpailukauden aikana, ovat oikeutettuja avustukseen. Kilpailija voi hakea avustusta vain yhdellä hevosella. Kilpailijan tulee toimittaa seuran johtokunnalle liitteen 1 mukainen täytetty lomake johtokunnan päättämään määräaikaan mennessä (loka-marraskuu). Avustuksen suuruus on yhtä suuri kaikille hakuehdon täyttäneille hakijoille riippumatta kilpailumenestyksestä. 

 

2.2 Stipendi

K-HR voi myös jakaa stipendejä kilpailijoille, mikäli kilpailija on sijoittunut mm. henkilökohtaisesti SRL:n hyväksymien sarjakilpailuiden finaalissa, aluemestaruuksissa (myös joukkue), Suomen mestaruuksissa (myös joukkue), kasvattajakilpailuissa tai kansainvälisissä kilpailuissa. Kilpailijan tulee toimittaa seuran johtokunnalle liitteen 1 mukainen täytetty lomake johtokunnan päättämään määräaikaan mennessä (loka-marraskuu). K-HR:n johtokunta päättää mahdollisen vuotuisen stipendin määrärahan ja sen jakamisesta.

 

2.3 Joukkuemestaruudet

Mikäli K-HR:llä on lähettää aluejoukkue- tai Suomen mestaruusjoukkuekilpailuihin edustusjoukkue, maksaa K-HR kilpailuosallistumismaksun joukkueen puolesta.

 

 

3 K-HR yhteistyötalli

 

K-HR yhteistyötallien on mahdollista saada seuratoimintaan tukea, mikäli se on järjestänyt seuran jäsenille harrastus- tai koulutustoimintaa. Avustuksen piiriin kuuluvaksi toiminnaksi luetaan mm. SRL:n merkkisuoritustapahtumat sekä muu hevos- ja ratsastustaitoon liittyvä koulutustilaisuus. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa K-HR:n jäsenien osallistumislukumäärä, jonka tulisi olla vähintään 10 henkilöä.

 

Avustusta haetaan liitteen 2 mukaisella täytetyllä lomakkeella vasta tilaisuuden jälkeen. Täytetty lomake palautetaan seuran johtokunnalle kyseisen toimintakauden marraskuun 30. päivään mennessä. Johtokunta päättää tuen suuruudesta.

 

 

4 Johtokunnan toiminta

 

K-HR:n johtokunnan jokainen jäsen tekee vapaaehtoistyötä seuran toiminnan ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi. Tämän työn johdosta johtokunta on oikeutettu seuraaviin palkkioihin: seuran jäsenmaksu, johtokunnan kokousten yhteydessä mahdollinen lounashintainen ruokailu ravintolassa

ja matkakulut SRL:n järjestämiin seura-asioiden koulutuksiin tai kokouksiin.

 

 

5 Toimihenkilökoulutustoiminta

 

K-HR:n tavoitteena on, että sen jäsenistöstä löytyisi toimihenkilöt seuran omiin kilpailuihin sekä valmentajia järjestämään mahdollisia valmennustilaisuuksia. Toimihenkilölisenssi edellyttää hyväksytyn koulutusohjelman suorittamista SRL:n sääntöjen mukaisesti. Seuralta voi anoa avustusta kurssimaksuun kurssin suorittamisen jälkeen. Avustuksen myöntämisen yhteydessä seuran toimihenkilöltä odotetaan vapaaehtoista panosta seuran omissa kilpailuissa tai valmennustilaisuuksissa.

 

Avustusta anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka palautetaan seuran johtokunnalle kyseisen toimintakauden marraskuun 30. päivään mennessä. Hakemuksessa tulee olla kuvattuna yksityiskohtaisesti käyty koulutus (mm. aihe, paikka, aika, kouluttaja) ja kuitti suoritetusta maksusta.

 

 

6 Talkootoiminta

 

K-HR:n tavoitteena on saada innostunutta talkooväkeä seuran järjestämiin kilpailuihin tai muuhun toimintaan. Talkoolainen voi olla myös muun seuran jäsen, jos omasta seurasta ei löydy vapaaehtoisia riittävästi. Talkooväkeä haetaan mm. seuran nettisivujen ja facebookin sekä jäsentiedotteiden avulla.

 

K-HR:llä ei ole käytössä erillistä talkoopisteytysjärjestelmää eikä sillä ole ”tunti tuntia vastaan” olevaa talkookorvauskäytäntöä. K-HR:n tavoitteena on, että mahdollisimman moni jäsen olisi mukana auttamassa vapaaehtoisesti yhteisissä tapahtumissa ja kilpailuissa.

 

Talkoolaisten muistaminen ja kiitos tehdystä työstä pyritään osoittamaan. Käytössä ovat mm. Vuoden talkoolainen- tittelin myöntäminen lahjakortin kera, toimihenkilövaatteen hankkiminen mm. kilpailuissa toimiville talkoolaisille, mahdollisten talkoolaisten retkien tai muiden tapahtumien järjestäminen. Seuran johtokunta päättää mahdollisesta talkootoimintapalkkiosta.

 

 

7 Maksatus

 

Kaikki hakemukset käsitellään johtokunnan joulukuun kokouksessa ja vahvistetaan avustusten saajat ja maksettavat summat. Maksatus suoritetaan kyseisen kilpailukauden vuoden loppuun mennessä.

 

 

KANTA-HÄMEEN RATSASTAJAT RY

Johtokunta

jäsenasiat:

anu.immonen@k-hr.net

 

© 2014 Kanta-Hämeen Ratsastajat ry  

  • Instagram
  • b-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now